International Medicine

In The Serbian News

TAMO GDE ŽIVOT POČINJE I LJUBAV 

NIKADA NE NESTAJE

Porodica nije važna! Porodica je sve“ – rekao je jednom Michael J. Foy, a doktor medicine, …

© Andrew Fishman MD 2019